Tècnic Superior en Dietètica

És competència general d’aquest cicle superior elaborar dietes adaptades a persones i col·lectius i controlar la qualitat de l’alimentació humana analitzant els seus comportaments alimentaris i les seves necessitats nutricionals. Programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d’alimentació de la població sota la supervisió corresponent

Fitxa tècnica

 • Nom de l’estudi: Tècnic en Dietètica
 • Nivell: Formació Professional de Grau Superior
 • Durada: 2.000 hores (2 cursos)
 • Formació en el centre educatiu: 590 hores
 • Formació en centres de treball: 410 hores
 • Torn de classes: Matins, de 9 a 15 hores, amb un nombre màxim de 30 alumnes
 • Matrícula: 500 euros
 • Mensualitats: 450 euros/mes durant els 9 mesos lectius
 • Preu per any/curs: 4.550 euros
 • Lloc: Centre Garbí

Objectius

 • Organitzar i gestionar, al seu nivell, l’àrea de treball assignada a la unitat/gabinet.
 • Elaborar i supervisar dietes adaptades a persones i col·lectius segons les seves necessitats nutricionals
 • Elaborar i supervisar dietes adaptades a pacients i col·lectius segons la seva patologia específica
 • Controlar i supervisar la composició qualitativa dels aliments per determinar-ne la qualitat higienicodietètica
 • Supervisar la conservació, la manipulació i la transformació dels aliments de consum humà
 • Promoure la salut de les persones i la comunitat a través de l’educació alimentària, mitjançant activitats de promoció i educació per a la salut
 1. Organització i gestió de l’àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de dietètica (60 hores)
 2. Alimentació equilibrada (270 hores)
 3. Dietoteràpia (240 hores)
 4. Control alimentari (180 hores)
 5. Microbiologia i higiene alimentària (180 hores)
 6. Educació sanitària i promoció de la salut (90 hores)
 7. Fisiopatologia aplicada a la dietètica (240 hores)
 8. Relacions en l’àmbit de treball (60 hores)
 9. Formació i orientació laboral (60 hores)
 10. Formació en centres de treball (410 hores)
 11. Síntesi (60 hores)

Sortides professionals

 • Tècnic en dietètica i nutrició
 • Responsable d’alimentació en empreses en serveis d’àpats
 • Tècnic en higiene d’aliments
 • Consultor en alimentació
 • Educador Sanitari

Continuïtat

 • Fisioteràpia
 • Biologia
 • Biotecnologia
 • Educació social
 • Nutrició Humana i Dietètica
 • Terapia ocupacional
 • Infermeria
 • Logopèdia
 • Medicina
 • Magisteri de primària
 • Magisteri d’educació infantil
 • Podologia
 • Treball social

Contact Form

First name

Last Name

Email

Phone

Studies

Message

BASIC INFORMATION ON DATA PROTECTION
Responsible Escola Salut i Esport, S.L +info
Purpose Management of requests made through the website and, where appropriate, of shipping management of electronic commercial communications  +info
Legitimization Informed consent  +info
Addressee Data will be transferred to: Zip Zap Social PR SL, Dropbox, Google, Globals Design & Development SL, CPC Servicios Informaticos SL.
Rights Access, rectify, suppress and oppose, as well as other rights, as explained in the “Additional Information”  +info
Additional information
You can consult additional and detailed information on data protection in the Privacy PolicyYou accept the processing of your personal data in accordance with our conditions of use