Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic

És competència general d’aquest cicle superior obtenir registres gràfics del cos humà, de tipus morfològic i funcional amb fins diagnòstics, preparant, manejant i controlant els equips, interpretant i validant els resultats tècnics en condicions de qualitat i de seguretat ambiental, sota la supervisió corresponent.

Fitxa tècnica

 • Nom de l’estudi: Imatge per al Diagnòstic
 • Nivell: Formació Professional de Grau Superior
 • Durada: 2000 hores (2 cursos)
 • Formació en el centre educatiu: 290 hores (crèdits de l’1 al 12 i el 14)
 • Formació en centres de treball: 710 hores (crèdit 13)
 • Torn de classes: Tardes, de 15.30h a 21.00h
 • Matrícula: 500 euros
 • Mensualitats: 450 euros/mes durant els 9 mesos lectius
 • Preu per any/curs: 4.550 euros
 • Lloc: Centre Garbí

Objectius

Integrar els diferents processos i funcions que es desenvolupen en una unitat d’imatge per al diagnòstic, mitjançant l’anàlisi de la seva contribució i interrelació en la preparació dels equips i pacients i en la realització de les tècniques exploratòries radiològiques, de tomografia computada, de ressonància magnètica i de medicina nuclear per tal de donar resposta als requeriments d’estudis diagnòstics mitjançant registres gràfics del cos humà.

Conèixer i manipular equips radiogràfics, de ressonància magnètica, de tomografia computada i gammagràfics i sistemes d’obtenció de la imatge interpretant la informació tecnicocomercial i normativa de radioprotecció, identificant les funcions, components, característiques d’ús i de manteniment, relacionant els fonaments físics d’obtenció de les imatges amb el funcionament de l’equip i els seus components per tal de realitzar les tècniques sol·licitades minimitzant el risc de radiació i optimar l’operativitat i prestacions dels equips.

 1. Organització i gestió de l’àrea de treball assignada en la unitat/gabinet d’imatge per al diagnòstic (60h)
 2. Física de les radiacions i equips radiològics (120h)
 3. Estudis radiològics convencionals (210h)
 4. Atenció al pacient / client (60h)
 5. Tomografia computada (60hs)
 6. Ressonància magnètica (60h)
 7. Fonaments i tècniques d’exploració en medicina nuclear (100h)
 8. Protecció radiològica (90h)
 9. Anatomia a través de la Imatge (150 h)
 10. Processament i tractament de la imatge radiològica (60h)
 11. Anatomofisiologia i patologia bàsica (60h)
 12. Formació i orientació laboral (60h)
 13. Formació en centres de treball (710h). Les pràctiques es realitzen en diversos hospitals i clíniques
 14. Síntesi (60h)
 • Tècnic en imatge per al diagnòstic
 • Tècnic en protecció radiològica
 • Tècnic en radiologia d’investigació i experimentació
 • Delegat comercial de productes hospitalaris farmacèutics
 • Atenció primària i comunitària: gabinets de radiologia de centres de salut
 • Centres hospitalaris: serveis de radiologia convencional, ressonància magnètica nuclear, tomografia computada, gamma-grafia, altres serveis que utilitzen radiologia diagnòstica i intervencionista (cardiologia, cirurgia vascular, nefrologia i urologia), servei de protecció radiològica i serveis de medicina i cirurgia experimental
 • Gabinets radiològics extrahospitalaris: de diagnòstic per a la imatge i d’exàmens preventius de medicina d’empresa
 • Centres d’experimentació animal i delegats comercials de productes hospitalaris i farmacèutics

Continuïtat

 • Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
 • Fisioteràpia
 • Educació social
 • Física
 • Infermeria
 • Logopèdia
 • Medicina
 • Magisteri de primària
 • Magisteri d’educació infantil
 • Podolofia
 • Treball social

Contact Form

First name

Last Name

Email

Phone

Studies

Message

BASIC INFORMATION ON DATA PROTECTION
Responsible Escola Salut i Esport, S.L +info
Purpose Management of requests made through the website and, where appropriate, of shipping management of electronic commercial communications  +info
Legitimization Informed consent  +info
Addressee Data will be transferred to: Zip Zap Social PR SL, Dropbox, Google, Globals Design & Development SL, CPC Servicios Informaticos SL.
Rights Access, rectify, suppress and oppose, as well as other rights, as explained in the “Additional Information”  +info
Additional information
You can consult additional and detailed information on data protection in the Privacy PolicyYou accept the processing of your personal data in accordance with our conditions of use