Actualitat

Des d’EUSES s’aposta pel treball transversal entre assignatures per tal que l’alumnat aprengui a integrar conceptes de diferents assignatures i així poder resoldre problemes reals. Amb
aquest objectiu, i per primer any, s’ha realitzat una activitat conjunta entre l’assignatura de valoració en fisioteràpia  que imparteixen els professors Aida Cadellans i Albert Rodríguez i l’assignatura de biologia, impartida per la Dra. Anna Prats i la professora Núria Chico.

L’activitat, destinada als estudiants de 1r curs del Grau en Fisioteràpia, va consistir a elaborar un vídeo de màxim 10 minuts sobre un cas clínic de fisioteràpia dissenyat i consensuat prèviament pels professors d’ambdues assignatures. El treball s’havia de realitzar en grups amb un màxim de sis alumnes. El format era lliure i  l’únic que se’ls demanava era que identifiquessin quin teixit es trobava afectat, les característiques del teixit sa i patològic així com els mètodes de valoració de la patologia.

Els diferents vídeos van ser presentats a classe i sotmesos a debat pels propis estudiants, mentre els professors moderaven i avaluaven la sessió. L’activitat ha tingut molt bona acollida entre els alumnes, que han elaborat els vídeos mostrat que han entès i treballat molt bé la integració de les dues assignatures per poder resoldre els casos clínics.