Actualitat

11 jul.

Vols matricular-te al Grau en Fisioteràpia d’EUSES Terres de l’Ebre? T’indiquem els passos a seguir

El procés de matriculació dels assignats en la 1a preferència començarà aquest dijous 13 de juliol fins al dimarts 18 de juliol. Si et vas preinscriure en primera opció al Grau en Fisioteràpia d’EUSES Terres de l’Ebre al portal Accesnet de la Generalitat de Catalunya; ara és el moment de fer la teva matrícula. T’indiquem els passos a seguir:

En primer lloc, hauràs d’aportar la documentació acreditativa de la via d’accés a la Universitat (en format paper i digital). És a dir, si has fet les PAU, hauràs d’adjuntar el Pdf o targeta de les PAU; si has estudiat un CFGS, FP-2 o MP-3 hauràs de portar el Certificat oficial on consti la titulació assolida i la nota mitjana o targeta de les PAU de les matèries de la fase específica, si és necessari. Si ja ets titulat universitari, únicament l’original i fotocòpia del títol o del resguard. Altres casos possibles: estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris, hauran d’adjuntar el certificat acadèmic on constin, a més de les assignatures i les qualificacions, les dades d’accés i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat; més grans de 25, 40 o 45 anys, original i còpia de la targeta on consta la qualificació definitiva de la prova o resolució d’admissió a l’estudi; en cas de trasllat, caldrà afegir el comprovant de trasllat d’expedient acadèmic de la universitat d’origen i finalment, els estudiants d’estats membres de la UE hauran de portar la credencial de les PAU emesa per la UNED.

Altres documents requerits són:

  • El Número de compte (IBAN) d’un banc o caixa espanyol per fer la domiciliació bancària (fotocòpia de la llibreta) i el document segellat pel banc, autoritzant la remesa de rebuts.

  • Document acreditatiu amb vigència per matricular-se en una classe de matrícula amb exempció i bonificació de preus. (Exemple: membre d’una família nombrosa, per gaudir de l’exempció o bonificació de preus corresponent hauràs de presentar el títol vigent o el document que justifiqui que està en tràmit de renovació). 
  • DNI (original i fotocòpia). 
  • Dues fotografies de mida carnet amb el nom escrit al darrere (i escanejada en format jpg).

  • El mateix dia de la matrícula, caldrà fer l’ingrés o transferència.

  • Podeu fer la vostra matrícula presencialment a:

Edifici Seminari de Tortosa

C/ Accés al Seminari núm. 17

(43500) Tortosa

Així doncs, el proper curs acadèmic 2017-2018, tens l’oportunitat d’estudiar el Grau en Fisioteràpia a EUSES Terres de l’Ebre, la Universitat de la Salut i l’Esport, una titulació amb un perfil clarament professionalitzador que et proporcionarà una formació amb una sòlida base científica i, eminentment, pràctica. Sens dubte, a càrrec d’un professorat expert i en actiu en l’àmbit laboral, assoliràs una formació específica, orientada a aprendre els diferents aspectes de la fisioteràpia com l’avaluació, el diagnòstic, el desenvolupament i el seguiment dels tractaments, treballant competències transversals de qualitat acadèmica. No esperis més i fes la teva matrícula del 13 al 18 de juliol!