Actualitat

30 març

Xerrada del tècnic de l’Ajuntament de Salt Joaquim Fonanté als alumnes de 2n de CAFE d’EUSES sobre la gestió d’instal·lacions i altres activitats municipals

El tècnic d’esports de l’Ajuntament de Salt, Joaquim Fontané, va realitzar el passat dimarts una xerrada en el marc de l’assignatura de “Legislació esportiva i direcció de sistemes i organitzacions” de 2n del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Durant la xerrada, Fontané va parlar sobre les competències i tasques que desenvolupa un tècnic d’esports d’un Ajuntament com el de Salt, com es gestionen les instal·lacions i les activitats municipals amb els recursos humans i els pressupostos de què disposen i sobre quins criteris fan servir a l’hora de donar subvencions a les entitats i els esdeveniments. Al final de la ponència, hi va haver un torn obert de preguntes en què els alumnes van poder aclarir els dubtes que tenien en relació a aquesta sortida professional.