LÍNIES DE RECERCA:

Donada la necessitat de continuar aportant dades fiables de la realitat i de les tendències del consum i policonsum de drogues, el grup s’ha centrat principalment en les següents línies de recerca:

– Epidemiologia del consum i policonsum de drogues.

– Factors de risc i protecció del consum i policonsum de drogues.

– Tipologies de policonsum de drogues.

– Avaluació de programes de prevenció (familiar, escolar, comunitària).

Projectes

Investigadors

 • Dra. Sílvia Font – Mayolas (Universitat de Girona, UdG).
 • Dra. Maria Eugènia – Gras (Universitat de Girona, UdG).
 • Dr. Mark J.M. Sullman (University of Nicosia, Cyprus).

Articles

 • Hernández-Serrano, O., Font-Mayolas, S. y Gras, M.E. (2015). Polydrug use and its relationship with the familiar and social context amongst young college students. Adicciones, 27, 205-213.
 • Hernández-Serrano, O., Gras, M.E. y Font-Mayolas, S. (2018). Consumo de drogas y su relación con la participación deportiva en jóvenes universitarios en estudiantes de ciencias de la salud y el deporte. Health and Addictions, 18(1), 61-70.
 • Hernández-Serrano, O., Gras, M. E. y Font-Mayolas, S. (2018). Concurrent and Simultaneous Polydrug Use involving Cannabis and Tobacco and its relationship with the Academic Achievement amongst University Students. Behavioral Sciences, 8(3): 31.
 • Font-Mayolas, S., Hernández-Serrano, O., Gras, M. E. y Sullman, J. M. Types of Polydrug Use among Spanish Students in Health Sciences. Journal of Addictions Nursing, 30 (2), 108-113. doi: 10.1097/JAN.0000000000000274.
 • Hernández-Serrano, O., Gras, M.E., Font-Mayolas, S. y Sullman, M.J. (2016). Types of polydrug use. A V.R. Preedy (ed.) The Neuropathology of drug addictions and substance misuse. (pp. 839-849). London: Elsevier Academic-Press.
 • Hernández-Serrano, O., Gras, M.E. y Font-Mayolas, S. (2017). Policonsum de substàncies addictives. En: M. Planes i M. E. Gras (Coord.), Recerca en Psicologia de la salut. Girona: Documenta Universitaria.
 • Patiño-Masó, J., Hernández-Serrano, O., Gras, M. E., Planes, M. y Font-Mayolas, S. (2019). Prevención secundaria del consumo de drogas en jóvenes y adolescentes: una revisión. En: IV Congreso Nacional de Psicología. España: Consejo General de la Psicología. ISBN: 978-84-947385-5-5.

Comunicacions a congressos

 • Hernández-Serrano, O., Font-Mayolas, S., Gras, M. E., Ricart, S. y Planes, M. (2014, novembre). Policonsumo de drogas y su relación con el contexto familiar y social en jóvenes universitarios. Poster presentat al VII Congreso Internacional y XII Nacional de Psicología Clínica, Sevilla, España.
 • Hernández-Serrano, O., Font-Mayolas, S., Gras, M.E., Ricart, S. y Planes, M. (2015, noviembre). Policonsumo de drogas y su relación con la actividad deportiva en jóvenes universitarios. Ponència presentada a la XXX Jornada de Terapia del Comportament i Medicina Conductual en la práctica Clínica, Barcelona, España.
 • Hernández-Serrano, O., Font-Mayolas, S. y Gras, M.E. Policonsumo de cannabis y tabaco y su relación con factores sociales en jóvenes universitarios. Comunicació presentada a les VII Jornadas Nacionales de Prevención y Control del Tabaquismo del CNPT, celebrades a València el 22 d’abril de 2016.
 • Hernández-Serrano, O. Prevenció: Com modifiquem un hàbit. Ponència presentada a la III Jornada de Formació del Voluntariat, Catalunya contra el Càncer, celebrat a Castelldefels el 13 de gener de 2016.
 • Hernández-Serrano, O., Gras, M.E., y Font-Mayolas, S. Substance use and its relationship with the sport participation amongst young college students. Comunicació presentada al VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación, celebrat a Alicante del 15 al 17 de juny, 2016.
 • Hernández-Serrano, O., Font-Mayolas, S. y Gras, M.E. Alcohol use and acute alcohol intoxication (drunkenness) amongst young college students. Comunicació presentada al VIII Congreso Internacional de Psicología y Educación, celebrat a Alicante del 15 al 17 de juny, 2016.
 • Patiño-Masó, J., Hernández-Serrano, O., Gras, M. E., Planes, M. y Font-Mayolas, S. Prevención secundaria del consumo de drogas en jóvenes y adolescentes: una revisión. IV Congreso Nacional de Psicología. Comunicació de Simposium a Vitoria, Álava, celebrat del 21 al 24 de Julio de 2019.
 • Gras, M.E. , Planes, M., Hernández-Serrano, O., Font-Mayolas, S. y Pons, I. Aceptación y tolerancia frente a distintas formas de coacción sexual. El papel de la experiencia previa. I Congreso Internacional de Sexualidad: Expresando la diversidad. Comunicació presentada a la Universitat Jaume I de Castelló, celebrat el 17 i 18 d’ Octubre de 2019.