INTER-ORGANIC CONNECTIVITY AND EXERCISE. A NETWORK PHYSIOLOGY APPROACH.

Aquesta línia de recerca està centrada en l’anàlisi del grau de connectivitat entre diversos sistemes fisiològics durant l’exercici (ex.: múscul, cor, cervell), mitjançant l’anàlisi de forma simultània de senyals electromiogràfiques, electrocardiogràfiques i electroencefalogràfiques. L’objectiu final és dissenyar una eina de valoració funcional capaç de quantificar el grau de connectivitat interorgànica d’esportistes i pacients.
L’anàlisi de les interaccions entre els diversos sistemes fisiològics implicats durant l’exercici, pot complementar la informació oferida pels tests de valoració actuals en relació amb:
1) l’efecicàcia del procés d’entrenament.
2) la susceptibilitat del sistema neuromuscular per a patir una lesió.
 
 

Projectes

Investigadors

Investigadors col·laboradors

Estudiants

involucrats

 • Laboratory for Network Physiology (Department of Physics, Boston University, USA).
 • Grup de Recerca Complex Systems in Sport (INEFC, Universitat de Barcelona). 
 • Dra. Selen Razon  (Department of Kinesiology, West Chester University, USA).
 • Dra. Meghan Ramick (Department of Kinesiology, West Chester University, USA).
 
 • Julie Mazars (Fisioterapeuta, estudiant Màster Activitat Física i Salut, INEFC Barcelona).
 • Gemma Hernández (estudiant 2n CAFE).
 • Paula Gutiérrez  (estudiant 2n Doble Titulació CAFE + Fisioteràpia).
 • Tim Groenhuijzen  (estudiant 2n CAFE).
 • Llorenç Socias (estudiant 3r CAFE).
 • Hèctor Bengoechea (estudiant 3r CAFE).
 • Júlia Pintu (estudiant 3r CAFE).
 • Robert Calderón (estudiant 3r CAFE).   

ArticleS

 • Garcia-Retortillo, S.,Gacto, M., O’Leary, T., Noon, M., Hristovski, R., Balagué., N., & Morris, M. Cardiorespiratory coordination reveals training-specific physiological adaptations. European Journal of Applied Physiology, 119, 1701-1709. doi: 10.1007/s00421-019-04160-3 
 • Garcia-Retortillo, S., Javierre, C., Hristovski, R., Ventura, J.L., & Balagué, N. A novel approach for cardiorespiratory testing evaluation. Physiological Measurement. doi: 10.1088/1361-6579/ab2ca0. 
 • Esquius, L., Garcia-Retortillo*, S., Balagué, N., Hristovski, R., & Javierr, C. Physiological- and performance-related effects of acute olive oil supplementation on moderate exercise intensity. Journal of International Society of Sports Nutrition, 16. Doi: 10.1186/s12970-019-0279-6  (cardiorespiratoy coordination) 
 • Garcia-Retortillo, S., Javierre, C., Hristovski, R., Ventura, J.L., & Balagué, N. Cardiorespiratory coordination in repeated maximal exercise (2017). Frontiers in Physiology-Exercise Physiology, 8. doi: 10.3389/fphys.2017.00387 
 • Balagué, N., González, J., Javierre, C., Hristovski, R., Aragonés, D., Álamo, J., et al. (2016). Cardiorespiratory coordination after training and detraining. A principal component analysis approach. Front. Physiol. 7:35. doi: 10.3389/fphys.2016.00035

Comunicacions a congressos

– (July 2019):

2nd International Summer Institute on Network Physiology. Cardiorespiratory coordination: A novel variable for testing training and fatigue effects. Lake Como School of Advanced Studies (Italy). 28th July – 5th August 2019.

AWARD: 3rd Best Poster – Publication Europhysics Letters.

 – (January 2019):

V International JAM Sports Conference. Physiological- and performance-related effects of acute olive oil supplementation at moderate exercise intensity. Valencia (Spain). 25-26th January 2019.

 – (October 2018):

II Jornada Catalana de recerca. Cardiorespiratory coordination reveals specific endurance effects after high-intensity interval trianing. INEFC-Barcelona (Spain). 21st October 2018.

– (October 2017): 

International Congress of Complex Systems in Sport.Cardiorespiratory coordination: a new variable for testing training and fatigue effects. Camp Nou – Barcelona (Spain). 5-6h October 2017.

–  (May 2016):

V Jornada Complexitat.cat– Unifying Science, INEFC Barcelona (Spain),19th May 2016 

–  (August 2015):

Abstract – Balagué, N., Vázquez, P., García, S., Slapsinskaite, A., Aragonés, D., & Hrstovski, R. Exercising until exhaustion: dynamic integration of brain, muscle, and cardiorespiratory functions. Meeting  of Federation of European Physiological Societies (FEPS) and the Baltic Physiological SocietiesKaunas (Luthenia), 26-29th August 2015.

Premis i reconeixements

(July 2019): 2nd International Summer Institute on Network Physiology. Cardiorespiratory coordination: A novel variable for testing training and fatigue effects. Lake Como School of Advanced Studies (Italy). 28th July – 5th August 2019.

AWARD: 3rd Best Poster – Publication Europhysics Letters.