La prestigiosa revista científica European Journal of Sport Science ha publicat un nou article dels professors de l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport Marc Maderuga i Daniel Romero. En l’article, que porta per títol “Acute and chronic effects of competition on ankle dorsiflexion ROM in professional football players” hi ha participat també Victor Moreno Perez de la Universitat Miguel Hernandez d’Elx i professor del Master de Readaptació d’EUSES.  En aquest projecte es van poder observar els efectes aguts i crónics de la competició en la amplitud del moviment de la flexió dorsal de turmell.