El laboratori de recerca és un espai creat per a donar cobertura a diferents necessitats dins el mon universitari:

– Formació: disposar d’un espai on realitzar formació tant a alumnat com a professorat en l’àmbit de les valoracions, entrenament amb tecnologia inercial i recerca.

– Innovació: disposar de mitjans de valoració i entrenament innovadors i funcionals per a poder realitzar les diferents assignatures.

– Vivència: possibilitar a l’alumnat d’experimentar en l’àmbit de l’entrena-  ment en tecnologia inercial i en mètodes de valoració.

– Recerca: disposar d’un espai per a compartir coneixement i realitzar els diferents projectes de recerca, relacionats en els diferents àmbits de la salut i l’entrenament.  Molts d’aquests projectes neixen de les diferents línies de recerca i es relacionen a TFG i TFM (del màster en Readaptació a l’Activitat física i en la Competició).

Responsable del laboratori: Eduardo Domínguez

CIÈNCIA A LA TAULA

2019-20

2020-21